Erityisopettaja palkka

Paljonko erityisopettaja saa palkkaa?

3 483 €

keskipalkka
min 1 000 € - max 25 000 €

81 erityisopettaja palkkaa. Oletko erityisopettaja? Lisää palkka nimettömästi

Jaa kavereille:

Erityisopettajan keskipalkka yrityksittäin

Kunta 2 palkkaa 3 100 € korkein 3400 €, alin 2800 €
Erityisammattioppilaitos 1 palkka 4 973 €
Yksityinen ammatillinen oppilaitos 2 palkkaa 4 246 € korkein 4852 €, alin 3640 €
IJKK 1 palkka 5 200 €
Ykstiyinen ammatillinen oppilaitos 1 palkka 4 852 €
Kuopion kaupunki 1 palkka 2 800 €
Hämeenlinnan kaupunki 1 palkka 3 900 €
Keskupuiston ammattiopisto 1 palkka 3 000 €
Kotkan kaupunki 1 palkka 3 400 €


Lisää palkkasi, jotta tilastoista saadaan mahdollisimman todenmukaisia.

Erityisopettaja työ & työnkuva

Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ym. oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta.

Erityisopettaja työtehtävät

- opiskelijoiden kykyjen ja rajoitusten arviointi; opiskelijoiden kykyihin ja tarpeisiin sopeutettujen opetusohjelmien, oppituntien ja toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen; ohjeiden antaminen opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvia erityistekniikoita tai -apuvälineitä hyödyntäen
- erityisopetuksen strategioiden ja tekniikoiden hyödyntäminen opetuksessa; käytännön taitojen ja oma-aloitteisuuden opettaminen kuulo- ja näkövammaisille tms. opiskelijoille
- opiskelijoiden itseluottamuksen, kykyjen, kädentaitojen yms. kasvattaminen
- yhteydenpito muun henkilöstön kanssa oppilaiden erityistarpeiden huomioimiseksi
- erilaisten arvioiden tekeminen ja opiskelijakohtaisen edistymisen arviointi; opiskelijoiden edistymisen arviointi
- opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien kehittäminen yhteistyössä vanhempien, hoitohenkilöstön ym. kanssa

Esimerkkejä:
- erityisluokanopettaja
- erityisopettaja

Tähän ei kuulu:
- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)
- aineenopettaja (yläluokat ja lukio) (2330)
- erityislastentarhanopettaja (2342)

Lue lisää: Erityisopettaja koulutus

Katso myös

TyöpaikatViimeksi päivitetty 12. elokuu 2016

Etusivu > Palkat > Erityisopettaja