Fyysikko palkka

Paljonko fyysikko saa palkkaa?

3 450 €

keskipalkka
min 1 000 € - max 8 700 €

55 fyysikko palkkaa. Oletko fyysikko? Lisää palkka nimettömästi

Jaa kavereille:

Fyysikko keskipalkka yrityksittäin

Aalto-yliopisto 1 palkka 2 300 €


Lisää palkkasi, jotta tilastoista saadaan mahdollisimman todenmukaisia.

Fyysikko työ & työnkuva

Kehittävät materiaan, avaruuteen, aikaan, energiaan ja niiden välisiin suhteisiin liittyviä käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä. Soveltavat fysiikkaan ja astronomiaan liittyvää tieteellistä tietämystä teollisuudessa, lääketieteessä, sotilas- tai muilla aloilla.

Fyysikko työtehtävät

- tutkimuksen johtaminen ja käsitteiden, teorioiden, laitteiston, ohjelmiston ja toimintakuntoisten menetelmien kehittäminen
- aineen rakennetta ja ominaisuuksia koskevien kokeiden, testien ja analyysien tekeminen mekaniikan, termodynamiikan, elektroniikan, viestinnän, tehon kehityksen ja jakelun, aerodynamiikan, optiikan ja laserin, kaukokartoituksen, lääketieteen, äänen, magnetismin ja ydinfysiikan aloilla
- tutkimustulosten ja kokeiden arviointi ja päätelmien esittäminen pääasiassa matemaattisten tekniikoiden ja mallien avulla
- fysiikan tai astronomian periaatteiden ja tekniikoiden käytännön sovellusten vahvistaminen ja kehittäminen
- turvallisen ja tehokkaan säteilyhoidon varmistaminen potilaille ja diagnostisen tai terapeuttisen tuloksen saavuttamiseksi lääketieteellisen ammatinharjoittajan määräämänä
- aineellisten määrien täsmällisen mittaamisen ja luonnehdinnan varmistaminen lääketieteellisessä käytössä

Esimerkkejä:
- astronomi
- fyysikko
- ydinfyysikko

Tähän ei kuulu:
- radiologi (22122)
- astrologi (5161)

Lue lisää: Fyysikko koulutus

Katso myös

Työpaikat

Palkat ammateittainViimeksi päivitetty 29. kesäkuu 2016

Etusivu > Palkat > Fyysikko