Lakimies palkka

Paljonko lakimies saa palkkaa?

4 733 €

keskipalkka
min 600 € - max 30 000 €

341 lakimies palkkaa. Oletko lakimies? Lisää palkka nimettömästi

Jaa kavereille:

Lakimies keskipalkka yrityksittäin

Helsingin kaupunki 1 palkka 4 000 €
Työnantajaliitto 1 palkka 5 500 €
Yksityinen 2 palkkaa 7 500 € korkein 12000 €, alin 3000 €
Valtion keskushallinnon virasto 1 palkka 7 000 €
Nordea Pankki Suomi OYj 1 palkka 7 400 €
Kunta 2 palkkaa 3 665 € korkein 3830 €, alin 3500 €
Valtio 3 palkkaa 4 800 € korkein 6200 €, alin 4000 €
Järjestö 2 palkkaa 5 000 € korkein 5000 €, alin 5000 €
Finnlines Oyj 1 palkka 5 400 €


Lisää palkkasi, jotta tilastoista saadaan mahdollisimman todenmukaisia.

Lakimies työ & työnkuva

Antavat asiakkailleen lainopillisia neuvoja ja valvovat asiakkaiden etuja, laativat lainopillisia asiakirjoja, edustavat asiakkaitaan tuomioistuimessa tai hallinnollisessa elimessä yms.; toimivat oikeudellisena asiantuntijana monissa taloudellisissa ja laintuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Tähän luokitellaan myös yritysten ja yhteisöjen ja järjestöjen ym. lakimiehet.

Lakimies työtehtävät

- lainopillisten neuvojen antaminen asiakkaille sekä asiakkaiden lakiasioiden hoitaminen ja etujen valvonta
- asiakkaiden edustaminen oikeuskäsittelyissä, hallinnollisissa elimissä ja tuomioistuimissa
- sopimusten neuvotteleminen asioissa, joihin liittyy lainopillisia ristiriitoja tai ratkaisuja
- lakiehdotusten laatiminen ja valtiollisten säännösten laatiminen voimassaolevan lainsäädännön pohjalta
- lainopillisten asiakirjojen kuten sopimusten, kiinteistökauppakirjojen ja testamenttien laatiminen ja lainopillisia näkemyksiä sisältävien lausuntojen laatiminen.
- todisteiden kerääminen syytteen nostamiseksi tai puolustusstrategian laatimiseksi esimerkiksi haastattelemalla asiakkaita ja todistajia, tehtyjen havaintojen arvioiminen ja strategioiden ja argumenttien kehittäminen oikeudessa esittämistä varten

Esimerkkejä:
- asianajaja (lainoppinut)
- kihlakunnansyyttäjä
- lakimies
- valtionsyyttäjä
- juristi

Tähän ei kuulu:
- laillistettu notaari (omaisuuden luovutus) (3411)
- yliopiston notaari (2619)

Lue lisää: Lakimies koulutus

Katso myös

Työpaikat

Palkat ammateittainViimeksi päivitetty 1. lokakuu 2016

Etusivu > Palkat > Lakimies