Sosiaalikasvattaja palkka

Paljonko sosiaalikasvattaja saa palkkaa?

2 460 €

keskipalkka
min 1 000 € - max 3 700 €

15 sosiaalikasvattaja palkkaa. Oletko sosiaalikasvattaja? Lisää palkka nimettömästi

Jaa kavereille:

Sosiaalikasvattajan keskipalkka yrityksittäin

Kotkan kaupunki 1 palkka 2 853 €
Kalliola 1 palkka 3 700 €


Lisää palkkasi, jotta tilastoista saadaan mahdollisimman todenmukaisia.

Sosiaalikasvattaja työ & työnkuva

Hallinnoivat ja toteuttavat sosiaalityön avustustoimia sekä avustavat henkilöitä henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisussa.

Sosiaalikasvattaja työtehtävät

- tiedon hankkiminen asiakkaan tarpeista ja oleellisista taidoista, vahvuuksista ja eduista
- vammaisten ja vanhusten toimintakyvyn parantaminen sosiaalipalvelujen avulla
- asiakkaiden avustaminen juridisen, lääketieteellisen ja taloudellisen avun saamisessa sekä tukeminen sosiaalisten valintojen ja suunnitelmien teossa
- tukiasunnoissa elävien asiakkaiden neuvominen, heidän toimintansa johtaminen ja avustaminen itsenäiseen asumiseen
- sosiaalityön ohjelmiin osallistujien valinta
- kriisitilanteessa väliintulon ja väliaikaismajoituksen tarjoaminen
- elämänhallintaan liittyvien ohjelmien, työpajatoiminnan, katkaisuhoito-ohjelmien ym. toteuttaminen
- katkaisuhoidon ja muun sosiaalityön toimenpiteiden vaikutusten arviointi
- asiakkaan kokonaistilanteen ja kehityksen arviointi hyödyntäen eri sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laitoksien tietoja henkilöstä
- sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden ohjaaminen työ- ja askartelutoiminnassa sekä nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen

Esimerkkejä:
- sosiaaliohjaaja
- kehitysvammaisten ohjaaja
- perhepäivähoidon ohjaaja
- sosiaalikasvattaja
- nuoriso-ohjaaja (ei seurakunta)
- työn- ja askartelunohjaaja
- työpajaohjaaja

Tähän ei kuulu:
- sosiaalityöntekijä (2635)
- psykologi (2634)
- nuoriso-ohjaaja (seurakunta) (34139)
- kehitysvammaistenhoitaja (53212)

Tähän kuuluvat luokat:
- 34121 Sosiaalialan ohjaajat
- 34122 Nuorisotyönohjaajat (ei srk.)
- 34123 Työn- ja askarteluohjaajat

Lue lisää: Sosiaalikasvattaja koulutus

Katso myös

Työpaikat

Palkat ammateittainViimeksi päivitetty 22. elokuu 2016

Etusivu > Palkat > Sosiaalikasvattaja