Terveydenhoitaja palkka

Paljonko terveydenhoitaja saa palkkaa?

2 410 €

keskipalkka
min 1 000 € - max 4 000 €

300 terveydenhoitaja palkkaa. Oletko terveydenhoitaja? Lisää palkka nimettömästi

Jaa kavereille:

Terveydenhoitajan keskipalkka yrityksittäin

Helsingin kaupunki Sosiaali-ja terveysvirasto 1 palkka 2 609 €
Suomen Punainen Risti 1 palkka 2 868 €
Jik peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 1 palkka 2 700 €
Espoon kaupunki 1 palkka 2 940 €
Helsingin kaupunki 4 palkkaa 2 458 € korkein 2593 €, alin 2370 €
Lohjan kaupunki 1 palkka 2 443 €
Kaarinan kaupunki 1 palkka 2 439 €
Nokian kaupunki 1 palkka 2 356 €
Helsigin kaupunki 1 palkka 2 650 €
Joensuun kapunki 1 palkka 2 380 €
Rovaniemen kaupunki 1 palkka 2 394 €
Jyte 1 palkka 2 608 €
Espoo Kunta 1 palkka 2 475 €
Kunta Etelä-Suomessa 1 palkka 2 432 €
Turun kaupunki 2 palkkaa 2 530 € korkein 2800 €, alin 2260 €
Turun kaupunki 1 palkka 2 280 €
Kunta 1 palkka 2 374 €
Kaupunki 1 palkka 2 419 €
Jyväskylän kaupunki 2 palkkaa 2 476 € korkein 2502 €, alin 2449 €
Tampereen Kaupunki/neuvolatoiminta 1 palkka 2 219 €
Järjestö 1 palkka 2 500 €
Attendo medone 1 palkka 2 500 €


Lisää palkkasi, jotta tilastoista saadaan mahdollisimman todenmukaisia.

Terveydenhoitaja työ & työnkuva

Hoitavat potilaita itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä erikoisalanaan esim. psykiatria, kirurgia, anestesia tai sisätaudit. Toimivat omahoitajina ja työryhmän johtajina. Neuvovat ja ohjaavat potilaita ja asiakkaita, suunnittelevat ja kehittävät hoitotyötä sekä osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön.

Huolehtivat terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta terveyskeskuksissa, opiskelija-, koulu- ja työterveyshuollossa ym., aktivoivat eri-ikäisiä ihmisiä terveyden edistämisen menetelmin huolehtimaan omasta terveydestään ja elinympäristöstään. Työn tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ja ongelmien ehkäisy sekä niiden varhainen toteaminen.

Terveydenhoitaja työtehtävät

- sairaiden, loukkaantuneiden, vammaisten ja muiden hoitoa tarvitsevien hoidon arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen
- lääkityksen hoitaminen ja muiden hoitotoimenpiteiden suorittaminen sekä hoitovasteen tarkkailu
- potilaan voinnin seuraaminen ja havaintojen kirjaaminen potilaskertomukseen
- ensihoitoon osallistuminen ensiapupoliklinikoilla ym.
- eri-ikäisten potilaiden aktivoiminen terveydestään ja elinympäristöstään huolehtimiseen
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä varhainen toteaminen
- koululaisten, opiskelijoiden ym. ryhmien terveystarkastusten pitäminen

Esimerkkejä:
- sairaanhoitaja
- terveydenhoitaja
- kouluterveydenhoitaja
- työterveyshoitaja
- ensihoitaja (pl. sairaankuljetus)

Tähän ei kuulu:
- osastonhoitaja (22212)
- lähihoitaja (53219)
- kätilö (3222)
- ensihoitaja (sairaankuljetus) (3258)

Tähän kuuluvat luokat:
- 32211 Sairaanhoitajat
- 32212 Terveydenhoitajat

Lue lisää: Terveydenhoitaja koulutus

Katso myös

Työpaikat

Palkat ammateittainViimeksi päivitetty 13. lokakuu 2016

Etusivu > Palkat > Terveydenhoitaja